Produkter

Kun de bedste komponenter på markedet anvendes, og alt er dimensioneret til forekommende tryk og temperaturer, desuden er der gjort meget ud af at minimere risikoen for bakterie opformering i systemet.
Højtrykspumpen er fra en af verdens førende leverandører og monteres som standard med termoventil til beskyttelse mod evt. skadelige termiske påvirkninger.

Pumpe

Befugtnings enhederne er optimeret for at opnå så god opblanding af vandet i den omgivende luft som muligt. Til lavloftede lokaler, eller hvor der ellers er vanskelige betingelser, fremstilles en befugter i pistoludførelse med 1 eller 2 dyser. Befugterne har et ekstremt lavt energiforbrug fra kun 1 W/liter forstøvet vand.

Befugter

Vi leverer også:

 • Dysebefugtning
 • Direkte emnebefugtning
 • Blødgøringsanlæg
 • Vandbehandlingsanlæg
 • Filtre
 • UV-filtre til vandsterilisation

  Kontakt os for yderligere information - eller uforbindende tilbud på:

 • Et kundetilpasset system
 • Et bedre arbejdsmiljø
 • Bedre og ensartet produktionskvalitet
 • Service eftersyn - også på anlæg af andre fabrikater